Festivals

Dni Morza Sail Szczecin
08-10/06 2018

www.dnimorza.szczecin.eu

Baltic Sail Gdansk
05-08/07 2018

www.balticsail.pl

Klaipéda Sea Festival
27-29/07 2018

www.seafestival.lt

Karlskrona Archipelago Festival
31-07-05/08 2018

www.karlskronaskargardsfest.se

Hajkutter Festival Nysted
04-08/08 2018

www.hajkutter.dk

Hanse Sail Rostock
09-12/08 2018

www.hansesail.com

Riga City Festival
17-19/08 2018

www.riga.lv

+++ Apply now! +++